Mazda prawdopodobnie wprowadzi pierwszy silnik HCCI

Mazda Motor Corporation ogłosiła program „Sustainable Zoom-Zoom 2030”, czyli nową długoterminową wizję rozwoju technologii z perspektywą do roku 2030. W ramach realizacji tej wizji, już w 2019 roku, marka planuje wprowadzić silnik nowej generacji SKYACTIV‑X. Będzie to pierwszy na świecie seryjny silnik benzynowy z zapłonem samoczynnym.

Ogłaszając pierwotną wizję „Sustainable Zoom-Zoom” w 2007 roku, Mazda zadeklarowała zapewnienie zarówno przyjemności z jazdy, jak i wyjątkowo wysokiego poziomu parametrów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa w swoich samochodach. Wobec błyskawicznych zmian, zachodzących w branży motoryzacyjnej, w nowej wizji przyjęto dłuższy horyzont czasowy oraz określono sposób, w jaki Mazda zamierza wykorzystać przyjemność z jazdy do rozwiązywania problemów, w obliczu których stają ludzie, Ziemia i społeczeństwo.

 1. Silnik nowej generacji SKYACTIV‑X

SKYACTIV‑X jest pierwszym na świecie silnikiem benzynowym z zapłonem samoczynnym, w którym zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej następuje pod wpływem kompresji w cylindrze. W opracowanej przez Mazdę metodzie spalania — tzw. zapłon samoczynny sterowany iskrowo (Spark Controlled Compression Ignition) — rozwiązano dwa problemy, które utrudniały wprowadzenie do seryjnej produkcji silników benzynowych o zapłonie samoczynnym: maksymalizację strefy, w której zapłon samoczynny jest możliwy oraz osiągnięcie płynnego przejścia między zapłonem pod wpływem sprężania a zapłonem iskrowym.

2. Sustainable Zoom-Zoom 2030

Misją Mazdy jest przywrócenie piękna na Ziemi oraz wzbogacanie życia ludzi i społeczeństwa. Marka zamierza poszukiwać sposobów na inspirowanie ludzi poprzez wartości reprezentowane w samochodach.

Ziemia

Tworzenie zrównoważonej przyszłości, w której ludzie i samochody współistnieją, korzystając z obfitości i piękna Ziemi — dzięki inicjatywom w zakresie ochrony jej zasobów i środowiska naturalnego.

Podejście Mazdy

 • Rozszerzanie środków służących ograniczaniu emisji dwutlenku węgla na wszystkich etapach — od pozyskania źródła energii do jej zużycia — z uwzględnieniem emisji w całym cyklu eksploatacji pojazdu.
 • Obniżenie średniej emisji dwutlenku węgla w skali firmy na wszystkich etapach od pozyskania energii do jej zużycia: o 50 procent w porównaniu z poziomem z 2010 r. do 2030 r. oraz o 90 procent do 2050 r.
 • Realizacja powyższych celów poprzez priorytetowe traktowanie rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń, które sprawdzają się w rzeczywistych warunkach.
 • Kontynuowanie działań w zakresie doskonalenia konstrukcji silników spalinowych, które będą napędzały większość samochodów na świecie jeszcze przez wiele lat. Nowe rozwiązania w tym zakresie — które firma zamierza łączyć z efektywnymi technologiami elektryfikacji — będą miały największy wpływ na obniżenie emisji dwutlenku węgla.
 • Od 2019 roku — rozpoczęcie wprowadzania samochodów elektrycznych i innych technologii napędu elektrycznego w regionach, które w znacznym stopniu wykorzystują „czyste” źródła energii lub zakazują użytkowania określonych typów pojazdów w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
Zobacz również:   Corsa GSi, nowy hot hatch od Opla

Społeczeństwo

Budowanie systemu, który wzbogaca życie ludzi, oferując wszystkim nieograniczoną mobilność — dzięki samochodom i społeczeństwu zapewniającym bezpieczeństwo i spokojną głowę.

Podejście Mazdy

 • Opracowanie bardziej zaawansowanych technologii bezpieczeństwa zgodnie z filozofią proaktywnego bezpieczeństwa Mazdy (Mazda Proactive Safety), z myślą o wyeliminowaniu wypadków drogowych.
 • Dalsze doskonalenie fundamentalnych czynników wpływających na bezpieczeństwo, takich jak prawidłowa pozycja za kierownicą, układ pedałów i dobra widoczność, oraz ich standaryzacja we wszystkich modelach.
 • Promowanie dalszej standaryzacji zaawansowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i‑ACTIVSENSE, które pomagają kierowcom rozpoznawać i oceniać potencjalne zagrożenia; stopniowe wprowadzanie tych technologii do standardowego wyposażenia także na innych rynkach poza Japonią (gdzie już stają się standardem), począwszy od 2018 roku.
 • Rozpoczęcie testów technologii jazdy autonomicznej w 2020 r.; technologie te są obecnie rozwijane w ramach antropocentrycznej koncepcji Mazda Co-Pilot2, a ich wprowadzenie do standardowego wyposażenia we wszystkich modelach powinno nastąpić do 2025 r.
 • Stworzenie nowego modelu biznesowego — z wykorzystaniem technologii łączności — który umożliwiałby właścicielom samochodów wspieranie mieszkańców słabo zaludnionych obszarów oraz osób, którym przemieszczanie się sprawia trudność.

Ludzie

Zwiększenie satysfakcji kierowców, wynikającej ze świadomości, że użytkując samochody zapewniające przyjemność z jazdy jednocześnie przyczyniają się do ochrony zasobów Ziemi i mają wpływ na jakość życia całego społeczeństwa.

Podejście Mazdy

 • Doskonalenie wrażeń z jazdy według koncepcji Jinba-ittai, w sposób sprzyjający wykorzystaniu potencjału człowieka oraz jego regeneracji mentalnej i fizycznej.
 • Zgodnie z filozofią „wprowadzania życia do samochodu” — dalsze rozwijanie stylistyki KODO i podnoszenie jej do rangi sztuki, która wzbogaca emocjonalne życie ludzi podziwiających tę koncepcję estetyczną.

Leave a Reply