Plan „Push to Pass” obejmuje lata 2016–2021 i stanowi odpowiedź na potrzeby klientów w zakresie mobilności z uwzględnieniem przyszłych zmian w użytkowaniu samochodów. Plan ten, dla którego impulsem jest zmiana oczekiwań klientów, zapewni grupie odpowiedni potencjał dzięki wykorzystaniu dynamiki wzrostu wydajności i doskonałości działania oraz elastyczności, które są owocami planu „Back In the Race”.

Dzięki przemyślanym inwestycjom w badania i rozwój oraz rygorystycznej kontroli kosztów produkcji i kosztów stałych plan ten pozwoli na poprawę wyników Grupy PSA. Obejmuje następujące cele:

  • uzyskanie bieżącej marży operacyjnej w średniej wysokości 4 proc. w przypadku pionu samochodowego w okresie 2016–2018 oraz docelowo 6 proc. w 2021 r.;
  • wzrost obrotów Grupy o 10 proc. w okresie od 2018 r. w stosunku do 2015 r.1 oraz dodatkowo o 15 proc. do 2021 r.1.

W tym celu Grupa zmieni swój model ekonomiczny, aby wygenerować większą wartość w oparciu o lepsze wykorzystanie obecnej bazy klientów oraz jej poszerzenie dzięki kanałom cyfrowym i ofercie posprzedażnej obejmującej samochody różnych marek, leasing, samochody używane, usługi zapewniające mobilność oraz usługi zarządzania flotą. Starannie przemyślane inwestycje typu venture capital pozwolą zwiększyć portfel oferowanych rozwiązań w zakresie mobilności.

Stawiamy na rozwój marek Peugeot, Citroën i DS, mających mocną pozycję i wyróżniających się na tle oferty rynkowej w oparciu o:

  • wysoką jakość produktów i usług, które są podstawą pricing power marek;
  • ofensywę produktową obejmującą 26 modeli samochodów osobowych i 8 dostawczych, w tym 1 jednotonowy pick-up, która zakłada wprowadzanie „jednego nowego samochodu rocznie w każdym regionie i dla każdej z marek Grupy”;
  • ambitną strategię rozwoju odpowiednich technologii, m.in. 7 samochodów hybrydowych z możliwością ładowania i 4 samochodów elektrycznych, oraz wdrożenie programu samochodów autonomicznych i connected cars.

Plan ten zapewni rentowny wzrost Grupy we wszystkich regionach, w których prowadzi działalność.

Push to Pass” stanowi pierwszy etap w realizacji wizji Grupy PSA jako „światowego producenta samochodów wyróżniającego się wysoką wydajnością i wiodącego dostawcy rozwiązań w zakresie mobilności”.

Zobacz również:   Nowa Toyota Auris 2018

PSA zapowiada również wdrożenie polityki wypłacania dywidendy oparciu o „payout ratio” w wysokości 25 proc., począwszy od roku obrachunkowego 2016.

Z okazji prezentacji planu „Push to Pass” prezes zarządu Carlos Tavares oświadczył: Dzięki odzyskaniu dobrej kondycji firmy podejmiemy produktową i technologiczną ofensywę w skali całego świata. Nasza Grupa jest obecnie bardziej elastyczna i dynamiczna. Jesteśmy gotowi na zmianę paradygmatu i przygotowanie się na przyszłe zmiany w zakresie użytkowania samochodów. Cyfryzacja Grupy PSA ułatwi kontakt firmy z klientami. Plan „Push to Pass” zapewni rentowny wzrost organiczny Grupy PSA.

Leave a Reply