Mobilne magazynowanie energii w samochodach dzięki systemowi opracowanemu przez Nissana i Enel

Nissan oraz wielonarodowa spółka energetyczna Enel potwierdziły plany uruchomienia dużego próbnego systemu vehicle‑to‑grid (V2G) w Wielkiej Brytanii. System ten będzie działał dzięki zainstalowaniu 100 modułów V2G w lokalizacjach uzgodnionych z indywidualnymi i flotowymi użytkownikami Nissanów LEAF i elektrycznych vanów e‑NV200 i podłączeniu ich do sieci energetycznej. Podłączenie elektrycznych Nissanów do systemu vehicle-to-grid oznacza dla ich właścicieli możliwość odsprzedaży zmagazynowanej energii z akumulatorów pojazdów z powrotem do sieci. Projekt ten jest kolejnym krokiem we współpracy z firmą Enel po podpisaniu umowy partnerskiej V2G w Paryżu w grudniu 2015 roku podczas 21. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP21) oraz późniejszym uruchomieniu, w styczniu 2016 roku, 40 modułów systemu V2G w Danii.

Nissan Enel V2G (2)

Paul Willcox, prezes Nissan Europe, powiedział: „Uruchomienie próbnego systemu vehicle-to-grid jest znaczącym krokiem naprzód w dziedzinie zarządzania energią ze źródeł odnawialnych, pomagającym kształtować przyszłość przemysłu, miast i społeczeństw. Inteligentne zarządzanie energią jest jednym z największych wyzwań przyszłości, przed jakimi stoimy, dlatego projekt ten jest tak istotny dla oceny możliwości wykorzystania różnych, bardziej elastycznych źródeł energii. Uważamy samochody elektryczne Nissana za mobilne koncentratory energii, będące punktem wyjścia do samowystarczalnej infrastruktury energetycznej, która w przyszłości pomoże rozwiązać problemy ze stabilnością i wydajnością sieci”.

Technologia Vehicle-to-Grid (V2G) pozwala na pełną integrację samochodów elektrycznych z krajową siecią elektroenergetyczną. Pomoże ona także we wchłonięciu energii ze źródeł odnawialnych przez sieć elektroenergetyczną poprzez ich lepsze zintegrowanie i zwiększenie opłacalności eksploatacji. Infrastruktura ładowania V2G opracowana przez Enel umożliwia właścicielom samochodów elektrycznych, a zwłaszcza firmom dysponującym całymi flotami takich pojazdów, wykorzystywanie ich jako mobilnych koncentratorów energii zintegrowanych z krajową siecią elektroenergetyczną. Uczestniczący w systemie właściciel elektrycznego Nissana może podłączyć samochód do sieci elektroenergetycznej i ładować go poza godzinami szczytu energetycznego, korzystając z tańszej taryfy, a następnie zużywać energię zgromadzoną w akumulatorze pojazdu na potrzeby gospodarstwa domowego w okresie obowiązywania wyższej taryfy albo odsprzedawać prąd z zyskiem do sieci.

Zobacz również:   MODELE SEAT-A Z SYSTEMEM ANDROID

Leave a Reply