Architektura TNGA (Toyota New Global Architecture) stanie się w przyszłości fundamentem wszystkich nowych pojazdów i jednostek napędowych opracowywanych przez Toyotę. Oznacza to rewolucję w podejściu Toyoty do tworzenia, projektowania i produkcji samochodów, upraszczającą te procesy przez standaryzację wymiarów i położenia zasadniczych podzespołów w obrębie ujednoliconych platform nowych pojazdów. Będzie to kluczowe narzędzie realizacji misji Toyoty, którą jest budowanie stale coraz lepszych samochodów.

Innowacja ta zmieni również sposób produkcji pojazdów przez Toyotę, wprowadzając największe w historii usprawnienia Systemu Produkcyjnego Toyoty. W dłuższej perspektywie czasowej umożliwi to stworzenie mniejszych, bardziej elastycznych fabryk, których linie produkcyjne można łatwo i szybko zaadaptować do różnych wymagań.

Architektura TNGA Toyota 001

Pierwsza opracowana platforma TNGA, którą wykorzystuje nowy Prius, stanie się w przyszłości bazą kilku innych modeli. Kolejne platformy TNGA posłużą zaprojektowaniu samochodów, tworzących kompletną gamę produktów.
Wprowadzając TNGA, Toyota przenosi koncepcję współdzielenia platform na wyższy poziom, obejmujący standaryzację podzespołów i ich rozmieszczenia w obrębie różnych segmentów oraz pełną integrację zakładów produkcyjnych z dostawcami na bardzo wczesnym etapie nowych projektów.

Swoboda tworzenia
TNGA wprowadza ściśle zdefiniowane zasady rozmieszczenia rozmaitych podzespołów wewnątrz pojazdu, co upraszcza projektowanie pojazdów bez ograniczania swobody stylizacji, dającej każdemu modelowi indywidualny charakter i walory estetyczne. TNGA umożliwi projektantom Toyoty tworzenie imponujących stylem samochodów o niższych sylwetkach i przyciągających wzrok proporcjach, jakich przykładami mogą być nowy Prius i samochód koncepcyjny C-HR.

Architektura TNGA Toyota 002

Lepsza dynamika
Wykorzystanie TNGA przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia radości z jazdy. Niższe położenie środka ciężkości pojazdów zwiększa stabilność i precyzję prowadzenia. TNGA sprzyja lepszej sterowalności przez znaczne zwiększenie sztywności konstrukcji nadwozia dzięki użyciu elementów ze stali o wysokiej wytrzymałości. Wpływ tego podejścia ilustruje nowy Prius, w którym zastosowanie w kluczowych miejscach wzmocnień z wysokowytrzymałej stali pozwoliło zwiększyć sztywność nadwozia o 60%.

Doskonała ergonomia dzięki standaryzacji
TNGA dostarczać będzie gotowe, doskonałe pod względem ergonomii schematy dopasowane do wysokości podłogi w danej platformie. Każdy taki schemat można potem dostosować, uwzględniając wymiary i zakres ruchu pedałów czy pozycję i kąt nachylenia kolumny kierownicy.

Zobacz również:   Filozofia Mercedes-Benz „Intelligent Drive”: inteligencja równa się wydajność

TNGA zmienia również podejście do projektowania komory silnika, kładąc nacisk na umieszczanie elementów na mniejszej wysokości i w bardziej uporządkowany sposób. Pozwala to projektować atrakcyjne nadwozia z niżej położoną maską, co z kolei przyczynia się do poprawy widoczności z pozycji kierowcy.

Architektura TNGA Toyota 003

Większe bezpieczeństwo
Projektowane w ramach nowej architektury platformy i pojazdy tworzone są pod kątem standardów weryfikowanych przez niezależne programy testów zderzeniowych i gwarantują uzyskanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa aktywnego i biernego przez wykorzystanie funkcji systemu Toyota Safety Sense. Bezpieczeństwu sprzyja również większe i głębsze pole widzenia kierowcy dzięki niższemu położeniu maski pojazdu, które umożliwia TNGA.

Bardziej efektywne projektowanie i produkcja
Największe w historii zmiany w Systemie Produkcyjnym Toyoty, które wiążą się z wprowadzeniem TNGA, pozwolą w przyszłości stworzyć mniejsze i bardziej elastyczne fabryki samochodów, zdolne szybko reagować na zmieniające się potrzeby i łatwo wdrażać do produkcji nowe modele lub wersje pojazdów. Toyota przewiduje, że TNGA pozwoli produkować kilka modeli na tej samej linii z zastosowaniem nowych, bardziej efektywnych sposobów wytwarzania części i układów, a wprowadzanie zmian projektowych będzie łatwiejsze i szybsze.

Zastosowanie takich samych podzespołów w różnych modelach należących do różnych segmentów znacznie ograniczy liczbę części, które trzeba zaprojektować, następnie wytwarzać za pomocą różnych urządzeń, na koniec zaś osobno dostarczać. Toyota ocenia, że TNGA zmniejszy pracochłonność projektowania pojazdów o 20%.

Dzięki TNGA klienci otrzymają samochody odznaczające się bardziej atrakcyjną stylistyką, większą wygodą, wyższym poziomem bezpieczeństwa i dające większą radość z jazdy. Jednocześnie nowe podejście pozwoli Toyocie znacznie zmniejszyć liczbę i różnorodność niezbędnych do produkcji elementów, co ułatwi i przyspieszy projektowanie oraz umożliwi zwiększenie efektywności samej produkcji.

Leave a Reply